Penganjur

Rakan Strategik

Rakan Bersama

Rakan Media

Penganjur

Rakan Strategik

Rakan Bersama

Rakan Media

Parliamentary Debathon merupakan suatu simulasi parlimen yang peserta akan memainkan peranan sebagai ahli parlimen, sama ada kerajaan atau pembakang dalam perbincangan usul-usul tersebut.

Pada Disember 2021, Malaysia telah meluluskan undang-undang untuk menurunkan Umur Kelayakan Pengundi 18 Tahun dan Pendaftaran Pemilih Secara Automatik (PPSA). Berita ini disambut baik oleh ramai rakyat Malaysia, terutamanya kerana Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia mengunjurkan ia akan membawa kepada peningkatan sebanyak 7.8 juta pengundi baru menjelang 2023.

Baca lagi

Langkah ini bukan sahaja memperkasakan belia berumur 18 tahun dan ke atas sebagai pengundi yang layak, tetapi juga menggalakkan penyertaan lebih aktif golongan belia dalam arena politik Malaysia. Ini seteruskan mengukuhkan lagi sistem demokrasi di negara kita.

Bagaimanapun, kita masih berdepan dengan beberapa cabaran, antaranya:

 • Peratus Keluar Mengundi rendah (low voter turnout rate);
 • Sikap tidak peduli pengundi (voter apathy);
 • Isu akses dan kebolehcapaian; dan
 • Tindakan boikot pilihan raya oleh rakyat Malaysia
 • Kadar belia celik politik yang rendah

Ini menimbulkan persoalan,
Usul 1 : Mengapa Belia Tidak Mengundi?
Usul 2 : Patutkah Rakyat Diwajibkan Mengundi?

Parliamentary Debathon merupakan suatu simulasi parlimen yang peserta akan memainkan peranan sebagai ahli parlimen, sama ada kerajaan atau pembakang dalam perbincangan usul-usul tersebut. 

Para belia berpeluang untuk meningkatkan kesedaran dan pengetahuan mereka mengenai proses penggubalan undang-undang, sekali gus mendedahkan mereka kepada peraturan, prosedur dan etika yang perlu dipatuhi dalam setiap prosiding parlimen.

Parliamentary Debathon merupakan suatu simulasi parlimen yang peserta akan memainkan peranan sebagai ahli parlimen, sama ada kerajaan atau pembakang dalam perbincangan usul-usul tersebut.

Baca Tujuan

Pada Disember 2021, Malaysia telah meluluskan undang-undang untuk menurunkan Umur Kelayakan Pengundi 18 Tahun dan Pendaftaran Pemilih Secara Automatik (PPSA). Berita ini disambut baik oleh ramai rakyat Malaysia, terutamanya kerana Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia mengunjurkan ia akan membawa kepada peningkatan sebanyak 7.8 juta pengundi baru menjelang 2023

Langkah ini bukan sahaja memperkasakan belia berumur 18 tahun dan ke atas sebagai pengundi yang layak, tetapi juga menggalakkan penyertaan lebih aktif golongan belia dalam arena politik Malaysia. Ini seteruskan mengukuhkan lagi sistem demokrasi di negara kita.

Bagaimanapun, kita masih berdepan dengan beberapa cabaran, antaranya

 • Peratus Keluar Mengundi rendah (low voter turnout rate);
 • Sikap tidak peduli pengundi (voter apathy);
 • Isu akses dan kebolehcapaian; dan
 • Tindakan boikot pilihan raya oleh rakyat Malaysia
 • Kadar belia celik politik yang rendah

Ini menimbulkan persoalan,
Usul 1 : Mengapa Belia Tidak Mengundi?
Usul 2 : Patutkah Rakyat Diwajibkan Mengundi?

Parliamentary Debathon merupakan suatu simulasi parlimen yang peserta akan memainkan peranan sebagai ahli parlimen, sama ada kerajaan atau pembakang dalam perbincangan usul-usul tersebut. 

Para belia berpeluang untuk meningkatkan kesedaran dan pengetahuan mereka mengenai proses penggubalan undang-undang, sekali gus mendedahkan mereka kepada peraturan, prosedur dan etika yang perlu dipatuhi dalam setiap prosiding parlimen.

Usul #1 (Julai – Ogos)

Mengapa Belia Tidak Mengundi?

Secara Maya

Apakah punca yang menyebabkan mereka tidak mahu mengundi? Apakah cara-cara untuk meningkatkan peratusan keluar mengundi bagi belia pada PRU15?

Baca lagi

Walaupun Malaysia telah meluluskan undang-undang untuk pelaksanaan had kelayakan minimum untuk mengundi kepada 18 tahun, berserta peruntukan bagi pendaftaran pengundi secara automatik, namun peratusan keluar mengundi terutamanya di kalangan belia adalah rendah pada Pilihan Raya Johor yang baru-baru ini.

Ini menimbulkan persoalan mengapa golongan muda tidak mengundi? Apakah punca yang menyebabkan mereka tidak mahu mengundi? Apakah cara-cara untuk meningkatkan peratusan keluar mengundi bagi belia pada PRU15?

Matlamat perbincangan ini adalah untuk memberi peluang kepada belia berdialog, menyuarakan cabaran dan masalah serta memberi pandangan dan cadangan tentang cara menggalakkan belia untuk keluar mengundi.

Sesi 1

16 Julai 2022, Sabtu  (11 pg – 1 ptg)

Sesi 2

6 Ogos 2022, Sabtu (11 pg – 1 ptg)

Sesi 3

20 Ogos 2022, Sabtu (11 pg – 1 ptg)

Usul #2 (September – Oktober)

Patutkah Rakyat
Diwajibkan Mengundi?

On Ground

Melihat kepada negara-negara yang telah menguatkuasakan pengundian wajib seperti Singapura, Australia dan Thailand, pilihan raya di negara-negara tersebut baru-baru ini menunjukkan peratusan keluar mengundi yang tinggi, melebihi 75%.

Baca lagi

Ini menimbulkan persoalan, patutkah rakyat diwajibkan mengundi? 

Matlamat sesi debat ini memberi peluang kepada para belia untuk berbincang dan mencadangkan jika suatu undang-undang yang mewajibkan mengundi dapat menyelesaikan isu Peratusan Keluar Mengundi yang rendah? Adakah wajar Malaysia menetapkan kewajiban mengundi, dari segi prinsip hak kemanusiaan dan kebolehlaksanaan? Dan apakah impaknya?

Sesi

September – Oktober 2022

Acara Maya

Walaupun Malaysia telah meluluskan undang-undang untuk pelaksanaan had kelayakan minimum untuk mengundi kepada 18 tahun, berserta peruntukan bagi pendaftaran pengundi secara automatik, namun peratusan keluar mengundi terutamanya di kalangan belia adalah rendah pada Pilihan Raya Johor yang baru-baru ini.

Baca Lagi

Ini menimbulkan persoalan mengapa golongan muda tidak mengundi? Apakah punca yang menyebabkan mereka tidak mahu mengundi? Apakah cara-cara untuk meningkatkan peratusan keluar mengundi bagi belia pada PRU15?

Matlamat perbincangan ini adalah untuk memberi peluang kepada belia berdialog, menyuarakan cabaran dan masalah serta memberi pandangan dan cadangan tentang cara menggalakkan belia untuk keluar mengundi.

‘On-ground’

Melihat kepada negara-negara yang telah menguatkuasakan pengundian wajib seperti Singapura, Australia dan Thailand, pilihan raya di negara-negara tersebut baru-baru ini menunjukkan peratusan keluar mengundi yang tinggi, melebihi 75%.

Baca Lagi

Ini menimbulkan persoalan, patutkah rakyat diwajibkan mengundi? 

Matlamat sesi debat ini memberi peluang kepada para belia untuk berbincang dan mencadangkan jika suatu undang-undang yang mewajibkan mengundi dapat menyelesaikan isu Peratusan Keluar Mengundi yang rendah? Adakah wajar Malaysia menetapkan kewajiban mengundi, dari segi prinsip hak kemanusiaan dan kebolehlaksanaan? Dan apakah impaknya?

Daftar sebagai
Pendebat Usul 1

(Secara Maya)
Mengapa Belia
Tidak Mengundi?

Sesi 1
16 Julai 2022, Sabtu 
11 pagi – 1 petang

Sesi 2
6 Ogos 2022, Sabtu
11 pagi – 1 petang

Sesi 3
20 Ogos 2022, Sabtu
11 pagi – 1 petang

Daftar sebagai
Pendebat Usul 2

(On-Ground)
Patutkah Rakyat
Diwajibkan Mengundi?

September – Oktober 2022

Klik untuk Kriteria
 1. Warganegara Malaysia (yang boleh bertutur dalam Bahasa Inggeris / Bahasa Malaysia).
 2. Berumur antara 16 hingga 25 tahun.
 3. Berminat acara debat dan pengucapan awam.
 4. Demografi khas (pekak atau OKU) dan penterjemah bahasa isyarat akan disediakan.

Tarikh tutup pendaftaran

 4 minggu sebelum tarikh acara debat

Pemilihan pendebat

3 minggu sebelum tarikh acara debat

Tarikh Tutup
Pendaftaran

4 minggu sebelum
tarikh acara debat

Pemilihan
Pendebat

3 minggu sebelum
tarikh acara debat

Kriteria

 1. Warganegara Malaysia (yang boleh bertutur dalam Bahasa Inggeris / Bahasa Malaysia).
 2. Berumur antara 16 hingga 25 tahun.
 3. Berminat acara debat dan pengucapan awam.
 4. Ia juga terbuka kepada golongan OKU (penterjemah bahasa isyarat disediakan).

Penerima Anugerah Debaton 2019

Untuk maklumat lanjut tentang format dan kelayakan, sila emel ke:

Penganjur