Topik Usul 2: Keselamatan Siber dan Privasi Data

12 Oktober 2019 | Sabtu | Dewan Pembangunan Siswa 1, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang

Sertai Debaton Parlimen 2019

Suara generasi muda perlu didengari

“Anak muda harus berani memberi idea dan pendapat kerana kini, Parlimen telah meluluskan rang undang-undang perlembagaan (pindaan) 2019 mengenai undi 18”.

YB Dato’ Muhamad Ariff bin Md Yusof
Yang di-Pertua Dewan Rakyat

“Marilah kita bersatu merakyatkan Parlimen untuk kesejahteraan dan pembangunan masa depan negara”.

YB Tuan Nga Kor Min
Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat

“It’s important to hear what the youth have to say about anything and everything”.

Steven Gan
Ketua Pengarang & Pengasas Malaysiakini

YB Dato’ Muhamad Ariff bin Md Yusof
Yang di-Pertua Dewan Rakyat

YB Tuan Nga Kor Min
Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat

Steven Gan
Ketua Pengarang & Pengasas Malaysiakini